General Information

Thông tin tổng quan

Thời gian 20/10/2021      09:30 – 10:00     Lễ khai mạc
     10:00 – 11:00    Khách VIP tham quan & Họp báo
     10:00 – 17:00    Mở cửa cho khách tham quan (Quầy đăng kí đóng lúc 16:30)
20-22/10/2021      09:00 – 17:00    Mở cửa cho khách tham quan (Quầy đăng kí đóng lúc 16:30)
Địa điểm Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E – Hà Nội – Việt Nam
Địa chỉ Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô – 91 Trần Hưng Đạo – Hà Nội


Giá vé: Miễn phí

  • Đăng kí tại chỗ: Khách tham quan phải điền thông tin vào mẫu đăng kí khi đến nơi, sau đó dùng mẫu đăng kí vừa điền và 2 card visit để đổi lấy thẻ vào cổng tại “Bàn Đăng kí tham quan”.
  • Đăng kí trực tuyến: Để quá trình đăng kí diễn ra thuận tiện và nhanh chóng, bạn có thể đăng kí qua mẫu đăng kí trực tuyến trong khoảng thời gian trước ngày 20/10/2021.