Sổ tay Nhà triển lãm năm 2018

Vui lòng bấm vào đường link bên dưới để xem tài liệu hướng dẫn của triển lãm.

1. EXHIBITOR MANUAL

 

2. SHELL SCHEME STAND FORM

 

3. OFFICIAL BOOTH CONTRACTOR

 

4.  FREIGHT FORWARDER