Thông tin cho khách tham quan

Thông tin cho khách tham quan

Thông tin tổng quan

Thời gian 17 December 2020  09:30 – 10:00     Lễ khai mạc
     10:00 – 11:00    Khách VIP tham quan & Họp báo
     10:00 – 17:00    Mở cửa cho khách tham quan ((quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
  17-19 December 2020  09:00 – 17:00    Mở cửa cho khách tham quan (quầy đăng ký tham quan sẽ đóng vào lúc 16:30)
Địa điểm Trung tâm Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội – Cung Văn Hóa
Địa chỉ 91 Trần Hưng Đạo – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội – Việt Nam
   


Giá vé: Miễn phí

  • Đăng kí tại chỗ: Khách tham quan phải điền thông tin vào mẫu đăng kí khi đến nơi, sau đó dùng mẫu đăng kí vừa điền và 2 card visit để đổi lấy thẻ vào cổng tại “Bàn Đăng kí tham quan”.
  • Đăng kí trực tuyến: Để quá trình đăng kí diễn ra thuận tiện và nhanh chóng, bạn có thể đăng kí qua mẫu đăng kí trực tuyến trong khoảng thời gian trước ngày 15/12/2020.