Đăng ký gian hàng

TẢI  BROCHURE

 

ĐĂNG KÝ GIAN HÀNG TRIỂN LÃM 

*Bắt buộc
CÁC BỘ PHẬN & MÁY MÓC NGÀNH DỆT
Air jet, Water jet, RapierAuxiliary & PreparatoryBleaching, Dyeing, PrintingCordage & Rope MakingFilament Plant & MachineryFinishing & TreatmentKnitting (flat, circular)LoadingShuttle & ShuttlelessSpindles, BearingsSpinningWeavingWinding & Reeling

CÁC BỘ PHẬN & MÁY MÓC NGÀNH MAY
CAD/CAM SystemsCutting and LayingEmbroideryFusing and PressingHome FurnishingHosiery UpholsteryKnitwear, UnderwearProduction SystemSeam Sealing, PleatingSewingSteam BoilerWashing Drying Tumbler

VẢI KHÔNG DỆTNHUỘM & HÓA CHẤTQUẢN LÍ CHẤT LƯỢNGCHI PHÍ & QUẢN LÍKHÁC

Please specify:Thư mời trực tiếp từ Ban tổ chứcEmail từ Ban tổ chứcLời mời từ đơn vị tham gia triển lãmLời mời từ các hiệp hội, cơ quan, xin vui lòng ghi rõWebsite, xin vui lòng ghi rõQuảng cáo trên báo, tạp chí, xin vui lòng ghi rõTham khảo ý kiến đồng nghiệp, đối tácKhác

Xin vui lòng ghi rõ: