Đăng ký online

 

Thời hạn đăng ký tham quan đã kết thúc. 

Hẹn gặp bạn tại quầy đăng ký của chúng tôi, đặt tại Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC) – TP. Hồ Chí Minh. 

Trân trọng cảm ơn.