Dịch vụ dành cho đơn vị triển lãm

Nhấn vào các liên kết bên dưới để biết các dịch vụ của Nhà triển lãm

 

Các mẫu đăng ký dịch vụ

 

TẢI SỔ TAY HƯỚNG DẪN 2022

 

Các dịch vụ và ưu đãi miễn phí 

  • Thông tin về đơn vị được đưa một cách chi tiết vào catalogue chính thức của triển lãm
  • Được nêu tên trong các tài liệu hướng dẫn khách tham quan 
  • Được cung cấp sổ tay hướng dẫn để phục vụ việc lên kế hoạch và đặt trước các dịch vụ
  • Dọn dẹp vệ sinh hằng ngày tại các khu vực triển lãm 
  • Đội ngũ an ninh, bảo vệ

Các dịch vụ tùy chọn

  • Quảng cáo trên catalogue chính thức của triển lãm
  • Thuê người phiên dịch
  • Hỗ trợ tổ chức seminar giới thiệu sản phẩm, dịch vụ
  • Dịch vụ vận chuyển và thông quan hàng hóa (dịch vụ do đơn vị trung gian cung cấp) 
  • Nhà thầu chính thức cho công tác thiết kế, thi công biển hiệu và các vật dụng khác có liên quan

(Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức hoặc xem Sổ tay hướng dẫn để biết thêm chi tiết)