Gợi ý khách sạn

Các đơn vị tham gia triển lãm có thể đặt phòng khách sạn thông qua công ty du lịch hoặc qua các trang web như:

www.booking.com       www.agoda.com       www.hotel.com

(Thông tin sẽ được cập nhật trong thời gian tới)