Thư mời (phục vụ xin visa)

Thư mời (phục vụ xin visa)

  • Thư mời sẽ do Ban tổ chức cung cấp để tạo điều kiện cho việc xin cấp visa, và cần 1-2 tuần để xử lý Thư mời tham gia Visa. Vui lòng kiểm tra và liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại nước bạn về thủ tục làm visa.
  • Chúng tôi sẽ cung cấp Thư mời miễn phí qua email / đường bưu điện. Đối với bất kỳ yêu cầu gửi bản gốc bằng chuyển phát nhanh, phí chuyển phát nhanh và phí quản lý là 35 đô la sẽ được áp dụng và thanh toán bằng thẻ tín dụng.
  • Bản sao hộ chiếu, đăng ký kinh doanh, v.v … có thể được yêu cầu để xác minh thông tin.
  • Thời hạn cấp phát thư: 23/09/2019.

 

*Bắt buộc


Họ*:

Tên*:

Giới tính*:

Quốc tịch*:

Ngày sinh và nơi sinh*:

Số hộ chiếu*:

Ngày đến và ngày rời đi*:

Nơi cấp visa*:


Họ*:

Tên*:

Giới tính*:

Quốc tịch*:

Ngày sinh và nơi sinh*:

Số hộ chiếu*:

Ngày đến và ngày rời đi*:

Nơi cấp visa*:

Tên công ty*:

Người liên hệ*:

Email của người liên hệ*: